České ILCO – spolek, který pomáhá již 28 let

Život s umělým vývodem (stomií) – pro jednoho trápení, pro druhého naděje na život. Každý příběh je jiný. Ovšem díky pacientské organizaci České ILCO se tito pacienti mohou setkávat a pomáhat si. Nebuďte se svou stomií sami, zasloužíte si podporu.

Kačka podstoupila operaci s vyvedením stomie ve svých 25 letech. Jako jedna z mála pacientů se pro trvalou stomii rozhodla sama, po dlouhodobých závažných potížích s malou šancí na jejich radikální zlepšení. Jak sama hodnotí, ačkoliv měla velkou oporu své rodiny, přátel i kolegů z práce, významnou pomoc jí přinesl až kontakt s dobrovolníky z pacientské organizace České ILCO. Našla zde maximální porozumění, cenné rady a postřehy, a to od jedinců, kteří prošli podobnou životní peripetií.

O pacientské organizaci České ILCO

Před 28 lety zahájila pacientská organizace České ILCO svoji komplexní činnost. Zastřešuje regionální spolky stomiků v České republice a spolupracuje s ostatními organizacemi na mezinárodní úrovni napříč světadíly. Tato organizace zastupuje zájmy stomiků na poli legislativy, zdravotnictví a spolupráce s výrobci stomických pomůcek či zdravotními pojišťovnami. Mezi její aktivity patří také vydávání informačních letáků, zacílených na osvětu široké veřejnosti, nových pacientů či jejich blízkých.

Důležitým cílem organizace je vytvářet prostor pro setkání, a to vyškolených dobrovolníků, pacientů se stomií i jejich blízkých a také zdravotníků. Ve spolku se angažují lidé, kteří mají vlastní zkušenost s vývodem, protože jen stomik opravdu rozumí druhému stomikovi. Proto je tak důležité umožnit zejména novým pacientům s vývodem, aby se mohli s důvěrou a bez ostychu obrátit na někoho, kdo si prošel stejnou situací. Ať už řeší každodenní potíže s péčí o stomii, výběr nejvhodnější stomické pomůcky, nebo je trápí otázky, jak se co nejlépe zapojit zpět do běžného života, na vše mohou díky ILCO najít odpovědi. A to buď přímým kontaktem s dobrovolníky (třeba ještě za pobytu v nemocnici), či na různých přednáškách a workshopech. Setkání se stomiky přináší nejen tolik potřebné odpovědi, ale zejména velkou psychickou podporu v náročném životním období. Nejlepším příkladem toho, že se člověk může vrátit do plnohodnotného života, je vidět na vlastní oči dlouholeté stomiky s pozitivním přístupem, kteří navíc chtějí a umějí pomoci nováčkům.

Cestování, zaměstnání, lázně? Žádný problém

Kdo se ostýchá osobního kontaktu nebo si raději všechny potřebné informace přečte v klidu a pohodlí domova, najde vše podstatné na webových stránkách pacientské organizace. Jsou zde k dispozici rady pro nové nemocné, kteří jsou často novou situací zaskočeni, dále praktické vychytávky i návody k řešení potíží. V sekci Život se stomií se lze dočíst rady a zkušenosti stomiků z oblasti sportování, psychické pohody či stravování.

Aby zástupci pacientské organizace usnadnili stomikům jejich zapojení do běžného života a pomohli jim komunikovat s okolím o svém zdravotním problému, jsou na webových stránkách ke stažení důležité dokumenty. Jde např. o mezinárodní průkaz stomika nebo o manuál pro zaměstnavatele, stomiky a zdravotníky.

Rozhodnutí absolvovat lázeňský pobyt není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Aby nebyl nikdo nepříjemně překvapen, ať už samotným administrativním zařizováním, výběrem ideálního lázeňského zařízení, či vhodných procedur, lze jen doporučit čerpání informací a zkušeností od dobrovolníků spolku.

Veřejnost se často domnívá, že člověk se stomií není schopen návratu do běžného pracovního života. Zkušenosti a pracovní nasazení mnohých stomiků to však vyvracejí. Proto se spolek zapojil i do této životní oblasti a pomáhá všem zájemcům s hledáním zaměstnání, ve kterém se budou cítit komfortně a které je bude naplňovat.

I stomik může sportovat

Mýlí se také ten, kdo považuje sport se stomií za nemožný. Vzhledem k tomu, že jde o velmi atraktivní téma pro mnoho stomiků, věnují se mu široce také v Českém ILCO. Nejedná se pouze o osobní postřehy, zkušenosti či návody na cvičení. Stomici se mohou zapojovat do četných sportovních aktivit v rámci turnajů či projektů pacientské organizace. K těm největším akcím patří Mezinárodní sportovní hry stomiků.

Zpočátku se může každému zdát, že takto velkou změnu, jakou vytvoření umělého vývodu střeva či močového ústrojí bezesporu je, nemůže nikdy zvládnout. Běžné věci, jako chodit do práce, mít rodinu či cestovat se najednou zdají nemožné. O opaku však denně přesvědčují tisíce stomiků po celém světě. A proto je potřeba, aby všichni lidé, jichž se problematika stomie týká, měli možnost kontaktu, setkání a maximální podpory ze všech stran. K tomu přispívá také České ILCO.

(paf)

Zdroje:

https://www.ilco.cz/

https://www.ilco.cz/blogy/kamaradka-stomie/