Průběh onemocnění ulcerózní kolitidy

Onemocnění Crohnovou nemocí či ulcerózní kolitidou probíhá v několika fázích, které mohou být ovlivněny mnoha faktory. Projevy onemocnění závisí na rozsahu postižení v počátku onemocnění, na věku, délce trvání nemoci a na tíži příznaků.

Obtíže, které nemocný člověk zažívá, souvisejí s rozsahem a aktivitou zánětu.

Obě onemocnění probíhají chronicky, kdy se střídají období zhoršených projevů (relapsy) a zklidnění choroby (remisí).

U některých nemocných se může ataka (projev nemoci) vyskytnout pouze jednou, izolovaně.

První ataka onemocnění může začít nenápadným průjmem, později se může objevit příměs krve a hlenu. V průběhu několika týdnů se příznaky mohou zhoršovat. U více než poloviny pacientů bývá první ataka lehká, a proto může někdy zůstat nerozpoznána. U některých pacientů je naopak již první projev nemoci natolik těžký, že vyžaduje chirurgickou intervenci. První projevy nemoci se v případě Crohnovy choroby objevují zpravidla mezi 25 a 28 lety věku, u ulcerózní kolitidy kolem 25. roku života.

Hovoříme o tzv. relaps-remitentním průběhu onemocnění:

  • Remise – jedná se o fázi onemocnění, během které příznaky vymizí, nevymizí však nemoc samotná, je pouze v klidovém stadiu, endoskopický nález je klidný. Dosažení remise onemocnění je cílem léčby, neboť jak Crohnova nemoc, tak ulcerózní kolitida patří mezi onemocnění, která nelze zcela vyléčit.
  • Relaps – jde o období opětovného výskytu příznaků nemoci, kdy střevní zánět po předchozím klidovém období znovu vzplane. Trvání relapsu se v jednotlivých případech liší, délka vzplanutí je ovlivněna mnoha faktory, velkou roli hraje adekvátní léčba.

V odborné terminologii se lze dále setkat s pojmy:

  • Reaktivace – jde o situaci, kdy zánět znovu vzplane v úseku střeva, který již byl zánětem postižený, např. po vysazení léčby.
  • Pooperační rekurencev tomto stavu se po chirurgickém odstranění veškerých postižených tkání znovu objeví na střevní sliznici zánětlivé změny (užívá se u Crohnovy nemoci).

Rizikové faktory pro relaps idiopatických střevních zánětů

Průběh nemoci je individuální, záleží mimo jiné na lokalizaci postižené části střeva. Relapsu často předchází dietní chyba, psychický stres, infekce trávicího nebo dýchacího traktu, léčba antibiotiky či užívání některých protizánětlivých léků.