Poznání vlastní nemoci a ochota brát léky předepsané lékařem – to už je začátek uzdravení…
Miguel de Cervantes 1547-1616

Prevence

Prozatím není známa možná prevence nespecifických střevních zánětů. Změna diety může napomoci zmírnit příznaky u nemocných s UC a u Crohnovy nemoci může přispět ke zmírnění zánětu. Přesto ale neexistuje důkaz o tom, že by konzumace nebo vyhýbání se určité potravě mohlo způsobit nebo naopak omezit opětovné vzplanutí onemocnění.

Lidé s Crohnovou nemocí by měli omezit kouření, které má vztah k počtu atak onemocnění i k jejich tíži. Omezení kouření občas u lidí, jejichž onemocnění není citlivé na léčbu, může pomoci vrátit jejich chorobu do remise.

Zdravý životní styl

V podstatě se dá říct, že zdravý životní styl je částečnou prevencí nespecifických střevních zánětů. Do kontaktu se střevem přichází zejména potrava. Strava by měla být racionální. Měla by obsahovat vlákninu, která podporuje činnost střevních bakterií a pomáhá tlusté střevo očišťovat. V aktivním období nemoci je ale nutné vlákninu omezit. Ve stravě by neměly převažovat živočišné tuky nad rostlinnými. Výjimku tvoří tuky rybí, které mají určitou ochrannou funkci.

Nejen jídlem živ je člověk. Obyvatelé vyspělých zemí, kde je výskyt ulcerózní kolitidy vyšší než v zemích rozvojových, trpí nedostatkem pohybu. Sedavá zaměstnání jsou ostatně příčinou i jiných onemocnění konečníku, jako například hemoroidů. Pochopitelně zcela zásadní je psychická pohoda. Jedna z teorií o vzniku ulcerózní kolitidy dokonce předpokládala, že tuto nemoc vyvolá stres. Tato teorie se nakonec ukázala jako nesprávná. Stres ale může jistě svým dílem k onemocnění přispět.

Sledování pacientů

U nespecifických střevních zánětů je nutná také prevence jejich komplikací. Postižení střeva zánětem je spojováno s vyšším rizikem vzniku nádorového onemocnění konečníku a tlustého střeva zhoubného nádoru. Toto riziko výrazněji stoupá zhruba po 10 letech průběhu nemoci. Pacienty je proto třeba pravidelně sledovat a přibližně jednou za 1 až 2 roky vyšetřovat střevo endoskopicky a odebírat z něj vzorky k mikroskopickému vyšetření. Jen tak se zjištěný nádor dá včas a úspěšně operovat.

Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida