Prevence

Prevence vzniku idiopatických střevních zánětů

Vzhledem k ne zcela jasné příčině idiopatických střevních zánětů není prozatím známa plně účinná prevence. Základem je dodržování zásad zdravého životního stylu, důležité jsou zejména tyto složky:

  • Racionální strava – jídelníček by měl obsahovat vlákninu, která podporuje činnost střevních bakterií a pomáhá tlusté střevo očišťovat. V aktivním období nemoci se doporučuje vlákninu naopak omezit. Ve stravě by neměly převažovat živočišné tuky nad rostlinnými. Výjimku tvoří rybí tuky, které mají určitou ochrannou funkci.
  • Přiměřená fyzická aktivita – obyvatelé vyspělých zemí, kde je výskyt ulcerózní kolitidy vyšší než v těch rozvojových, trpí nedostatkem pohybu. Sedavá zaměstnání jsou současně příčinou i jiných onemocnění konečníku, jako například hemoroidů.
  • Psychická pohoda – idiopatické střevní záněty jsou dávány do souvislosti s psychosomatikou.
  • U pacientů s Crohnovou nemocí zanechání kouření.

Prevence komplikací idiopatických střevních zánětů

Významným preventivním faktorem rozvoje komplikací je pravidelné docházení na kontroly ke specialistům. Postižení střeva zánětem je spojováno s vyšším rizikem vzniku nádorového onemocnění konečníku a tlustého střeva. Výskyt rakoviny výrazněji stoupá s rozsahem postižení a s délkou trvání nemoci a je spojen zejména s ulcerózní kolitidou. Pokud tato nemoc trvá 10 let, mluvíme o 2% riziku, po 20 letech o 8% a po 30letém trvání choroby jde dokonce o 18% riziko. Je proto třeba dle doporučení odborného lékaře provádět pravidelná endoskopická vyšetření.