Poznání vlastní nemoci a ochota brát léky předepsané lékařem – to už je začátek uzdravení…
Miguel de Cervantes 1547-1616

Ulcerózní kolitida

Ulcerózní kolitida (idiopatická proktokolitida) je chronické onemocnění střevní sliznice. Je to onemocnění, které začíná obvykle postižením konečníku a omezuje se na tlusté střevo, zřídkakdy může být zánětem poškozena i konečná část tenkého střeva (terminální ileum). Ulcerózní kolitida poškozuje sliznici a působí zánětlivé změny a vředy na jejím povrchu.

Onemocnění probíhá chronicky, často se střídají klidná bezpříznaková období s fázemi aktivace nemoci.

Je třeba si však upřesnit, co je to tlusté střevo, kde se v těle nalézá a k čemu slouží. Jedině pochopení funkce tohoto orgánu umožní pochopení průběhu nemoci.

Tlusté střevo

Tlusté střevo je konečný úsek trávicí trubice dlouhý u dospělého člověka až 1,5 metru, který navazuje na tenké střevo. Začíná slepým střevem v dutině břišní v oblasti pravé jámy kyčelní. Dále pokračuje vzestupným tračníkem směrem vzhůru a pod játry se ohýbá vlevo do příčného tračníku. Podél levé hranice břicha opět klesá jakožto sestupný tračník a ukončuje ho esovitá klička a konečník ústící do řitního otvoru.

Hlavní funkcí tlustého střeva je zahuštění zbytků potravy. Toho je dosaženo tím, že se z ní vstřebává voda. Tlusté střevo je osídleno velkým množstvím bakterií, které se rovněž podílejí na definitivní úpravě střevního obsahu. V tlustém střevě se tak vytváří stolice, přičemž poslední úsek tlustého střeva je schopen ji zadržovat až do příhodného okamžiku.

Co znamená název nemoci?

Slovo „kolitida“ je odvozeno od latinského „colitis“, kde se tímto pojmem označuje zánět tlustého střeva (latinský název tlustého střeva = „colon“). Pojem ulcerózní lze přeložit jako vředovitý. Název se tak snaží vystihnout ve zkratce průběh nemoci, dal by se přeložit jako vředovitý zánět tlustého střeva. Tento popis je však poněkud zavádějící, protože skutečné vředy jsou ve střevu přítomny pouze u některých forem onemocnění.

 

Další používaný název je „idiopatická proktokolitida“. Toto označení je poněkud přesnější, protože zdůrazňuje, že nemoc začíná prakticky vždy v konečníku, což je podstatná vlastnost této choroby. Slovem idiopatická se vyjadřuje smutná skutečnost, že není přesně známa vyvolávající příčina choroby.

Vyspělé státy jsou na tom hůře

Ulcerózní kolitidou trpí v České republice zhruba 45 pacientů na 100 000 obyvatel. První příznaky se nejčastěji vyskytnou ve věku 30 až 40 let. Ženy jsou postiženy o něco častěji. Není však výjimečný počátek již v útlém dětství. Zajímavé je, že výskyt choroby je vázán na vyspělost jednotlivých států. V chudých zemích je její výskyt řídký. Nemoc tedy můžeme prakticky řadit k takzvaným civilizačním chorobám.

Co si máme pod pojmem ulcerózní kolitida představit v praxi? Zcela ve zkratce je možné říct, že ulcerózní kolitida je onemocnění zažívacího traktu, které má dlouhodobý průběh a projevuje se bolestmi břicha, častými průjmovitými stolicemi s příměsí krve a řadou dalších příznaků a komplikací. Léčba choroby je možná, ale obtížná a dlouhodobá a definitivním řešením může být v krajních případech až chirurgický zákrok.

Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta