Ulcerózní kolitida

Co si máme pod pojmem ulcerózní kolitida představit?

Zcela ve zkratce je možné říct, že ulcerózní kolitida je onemocnění zažívacího traktu, které má dlouhodobý průběh a projevuje se bolestmi břicha, častými průjmovitými stolicemi s příměsí krve a řadou dalších příznaků a komplikací. Jedná se o léky nevyléčitelné, nicméně léčitelné onemocnění. V některých případech je definitivním řešením radikální chirurgický výkon.

Ulcerózní kolitida podrobně

Ulcerózní kolitida (idiopatická proktokolitida) je chronické onemocnění střevní sliznice, na jejímž povrchu působí zánětlivé změny a vředy. Průběh nemoci je charakteristický střídáním klidných bezpříznakových období (remise) s fázemi aktivace nemoci (relaps). Nemoc postihuje vždy konečník a kontinuálně se šíří na různě rozsáhlou část tlustého střeva. Podle rozsahu postižení tlustého střeva můžeme ulcerózní kolitidu rozdělit do tří forem: 

  • proktitida (zánět konečníku) – týká se zhruba 25 % pacientů,
  • levostranná kolitida (postihuje konečník a různou část levého tračníku) – výskyt u 45 % pacientů,
  • extenzivní kolitida (zánět se může šířit až do oblasti tlustého střeva) – zhruba u 30 % pacientů.

Pro lepší pochopení mechanismu nemoci níže připomínáme informace o anatomii a funkci tlustého střeva.

Tlusté střevo

Tlusté střevo je konečný úsek trávicí trubice, který je u dospělého člověka dlouhý až 1,5 metru a jenž navazuje na tenké střevo. Začíná slepým střevem v dutině břišní v oblasti pravé jámy kyčelní. Dále pokračuje vzestupným tračníkem směrem vzhůru a pod játry se ohýbá vlevo do příčného tračníku. Podél levé hranice břicha opět klesá jakožto sestupný tračník a ukončuje ho esovitá klička a konečník ústící do řitního otvoru.

Hlavní funkcí tlustého střeva je zahuštění zbytků potravy. Toho je dosaženo tím, že se z ní vstřebává voda. Tlusté střevo je osídleno velkým množstvím bakterií (tzv. střevní mikroflóra), které se rovněž podílejí na definitivní úpravě střevního obsahu a tvorbě stolice. Uvádí se, že průměrný dospělý člověk má ve střevech až 1,5 kg bakterií.

Co znamená název nemoci?

Slovo „kolitida“ je složeno z latinských výrazů „colon“ (tlusté střevo) a přípony „itis“ (zánětlivý), a označuje tedy zánět tlustého střeva. Pojem „ulcerózní“ lze přeložit jako vředovitý. Název „ulcerózní kolitida“ by se tedy dal ve zkratce chápat jako vředovitý zánět tlustého střeva. Přestože výskyt vředů na sliznici je pro nemoc charakteristický, jejich výskyt je individuální a záleží na závažnosti onemocnění.

Další používaný název je „idiopatická proktokolitida“. Toto označení značí, že se jedná o postižení konečníku a tlustého střeva, pojmem „idiopatický“ se v medicíně označují nemoci a stavy s neznámou příčinou.

Vyspělé státy jsou na tom hůře

Výskyt ulcerózní kolitidy v ekonomicky vyspělých zemích setrvale stoupá. Podle posledních dostupných dat činí meziroční nárůst ulcerózní kolitidy v ČR 3,5 %. Pozitivní je, že počty hospitalizovaných pacientů s touto nemocí v ČR naopak v čase mírně klesají (meziročně o 0,6 %). V roce 2017 bylo u nás v souvislosti s ulcerózní kolitidou hospitalizováno 1 365 pacientů, přičemž 28 173 osob se s touto nemocí léčilo. Dle evropských dat bylo v Evropě evidováno až 505 případů ulcerózní kolitidy na 100 000 obyvatel.