Příčiny crohnovy choroby

Některé rizikové faktory Crohnovy choroby můžete ovlivnit, jiné nikoliv

Příčiny Crohnovy choroby nebyly i přes intenzivní výzkum stále úplně objasněny. Svoji roli hraje imunitní systém, ale i řada dalších faktorů. O které se jedná a kdo je v největším riziku?

Nejpravděpodobnější a v současnosti všeobecně uznávanou příčinou Crohnovy choroby je neadekvátní odpověď imunitního systému na původce infekčních nemocí. Imunitní systém místo virů a bakterií napadá a likviduje jídlo, bakterie střevní mikroflóry, buňky střeva a další prospěšné substance. Dochází k rozvoji zánětu a poškození střevní stěny v celé její tloušťce. Tímto mechanismem může být napadena kterákoliv část trávicí trubice od úst až po konečník.

Neovlivnitelné predispozice

Někteří lidé jsou ve větším riziku rozvoje Crohnovy choroby než jiní. Často je to způsobeno faktory, které nelze ovlivnit. Jedním z nich je genetická predispozice. Pokud trpí tímto onemocněním váš blízký příbuzný, měli byste se mít na pozoru. Přibližně 3 z 10 lidí s Crohnovou nemocí mají ve svém příbuzenstvu další nemocné. Dvojče člověka s Crohnovou nemocí má dle různých zdrojů cca 40 – 70% riziko, že se bude potýkat se stejným onemocněním.

K dalším neovlivnitelným predispozicím patří věk. Crohnova choroba vás sice může zastihnou v kterémkoliv období života, nejčastěji jsou však diagnostikováni lidé mladší 30 let.

Výskyt se liší stát od státu

Crohnova choroba se vyskytuje po celém světě. Výskyt v jednotlivých částech planety je však různý. Nejvíce lidí trpí tímto onemocněním v rozvinutých průmyslových zemích – Severní Americe, severní a západní Evropě. Nejméně často se nemoc objevuje u jedinců v jižní Africe, Austrálii, jižní a střední Evropě. Dá se říct, že čím jižněji v Evropě žijete, tím nižší je riziko, že onemocníte Crohnovou chorobou.

Záleží i na rase a etniku. U hispánské populace v Severní Americe je výskyt nižší, u aškenázských Židů naopak významně vyšší. V České republice se ročně nově objeví na 100 000 obyvatel zhruba 23 nových případů s Crohnovou chorobou. 

Nebezpečné bakterie a poruchy imunitního systému

Porucha funkce imunitního systému s rozvojem tohoto onemocnění úzce souvisí. Je také prokázáno, že pravděpodobnost Crohnovy choroby zvyšují některé bakterie. Jedná se zejména o Mycobacterium avium paratuberculosis a určitý typ Escherichia Coli.

Řadu rizik můžete ovlivnit

Ať už jsou vaše genetické predispozice jakékoliv, zdravým životním stylem můžete svoje rizika významně snížit. Naopak mezi nezdravé vlivy patří zejména: 

  • kouření – kuřáci mívají závažnější průběh Crohnovy choroby a zvyšuje se u nich pravděpodobnost nutnosti chirurgického zákroku;
  • život v průmyslové oblasti;
  • strava bohatá na tuky a v té souvislosti narušená rovnováha střevní mikroflóry.

Ačkoliv není přesná příčina Crohnovy choroby zatím objasněna, jsou známy její rizikové faktory. Z těch ovlivnitelných je důležitá zejména strava.

(dos)

Zdroje:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/151620#causes

https://www.nhs.uk/conditions/crohns-disease/

https://www.webmd.com/ibd-crohns-disease/crohns-disease/digestive-diseases-crohns-disease#1

https://www.healthline.com/health/crohns-disease#causes

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/crohns-disease/symptoms-causes/syc-20353304

https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2009/01/03.pdf

https://www.csgh.info/uploads/pdf/10861_cs.pdf