Co jsou střevní záněty

Rozdělení střevních zánětů podle příčiny

Střevní záněty (kolitidy) představují širokou skupinu onemocnění. V souvislosti s jejich příčinou je můžeme rozdělit do několika kategorií.

Kolitidy infekční

 • bakteriální, virové, mykotické, parazitární kolitidy
 • pseudomembranózní (klostridiová) kolitida

Kolitidy způsobené vnějšími vlivy

 • kolitidy způsobené léky (např. nesteroidními antirevmatiky)
 • kolitidy způsobené fyzikálními vlivy (např. po radiační onkologické léčbě)

Kolitidy způsobené vnitřními příčinami

 • ischemická kolitida (způsobená poškozením střeva v důsledku místního nedokrvení)
 • kolitida po transplantaci orgánů
 • neutropenní kolitida (typická jako komplikace chemoterapie)

Kolitidy způsobené mechanickými vlivy

 • např. při střevní neprůchodnosti

Kolitidy alergického původu

Kolitidy nejasné etiologie (původu)

 • idiopatické střevní záněty (chronická zánětlivá onemocnění nejasného neinfekčního původu, zejména Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida)
 • mikroskopické kolitidy (lymfocytární, kolagenní, eozinofilní – jejich typ je určen histologickým vyšetřením)
 • přechodné kolitidy (kolitidy trvající kratší dobu než 1 měsíc, předpokládá se infekční etiologie)
 • diverzní kolitidy (zánět vznikající v části tračníku dočasně vyřazené ze střevní pasáže)

Idiopatické střevní záněty

Další část textu je věnována tzv. idiopatickým střevním zánětům. V praxi se do této skupiny onemocnění řadí zejména Crohnova nemoc (též morbus Crohn či terminální ileitida) a ulcerózní kolitida (též idiopatická proktokolitida). Pokud se příznaky obou nemocí vzájemně překrývají a nelze jednoznačně rozhodnout, zda se jedná o Crohnovu nemoc, či ulcerózní kolitidu, hovoříme o tzv. kolitidě neurčité či indeterminované nebo neklasifikovatelné. V případě idiopatických střevních zánětů se v literatuře často setkáváme se zkratkou IBDinflammatory bowel disease. Starší české názvosloví používalo termín nespecifické střevní záněty, toto označení se však dnes již nepoužívá. IBD představují chronická zánětlivá onemocnění trávicí trubice, jejichž příčina je neinfekční a dosud ne zcela vyjasněná. Současnými metodami medicíny je nelze za pomoci léčivých přípravků zcela vyléčit.

Výskyt idiopatických střevních zánětů

Idiopatickými střevními záněty (IBD) trpí v zemích Evropské unie přes tři miliony lidí. Vzhledem k nízkému výskytu těchto nemocí v rozvojových zemích můžeme idiopatické střevní záněty řadit mezi tzv. civilizační onemocnění.

V České republice výskyt idiopatických střevních zánětů každoročně stoupá, a to v případě Crohnovy nemoci až o 4,5 % ročně a v případě ulcerózní kolitidy až o 3,5 % ročně. Dle dostupných dat bylo v roce 2017 pro obě uvedená onemocnění dohromady léčeno více než 55 000 pacientů. Z toho se Crohnova nemoc se týkala 26 923 osob a ulcerózní kolitida 28 173 jedinců. V roce 2010 se přitom s každou z těchto dvou nemocí léčilo přibližně o 10 000 pacientů méně.