Nahradí biologická léčba konvenční terapii při IBD?

Ačkoli jsou roční náklady na biologickou léčbu pacienta s IBD v porovnání s konvenční léčbou minimálně trojnásobné, bude vzhledem k nárůstu výskytu a závažnosti IBD nutné zpřístupnit léčbu inovativními přípravky většímu počtu pacientů. Klíčovou roli v léčbě IBD však nadále hraje konvenční léčba, kterou dostává většina pacientů.

Biosimilars − dostupnější biologická léčba

Proces výroby takzvaných biologických léků je velmi nákladný. Obecně všechny léky, které jsou poprvé objeveny, podléhají patentu. Jednoduše řečeno, po dobu dvaceti let má exkluzivní právo na prodej daného léku pouze jeho vynálezce a jiné společnosti nesmějí obdobný lék produkovat. Jakmile patent vyprší, mohou podobný lék začít vyrábět i jiné firmy. Pro takto vzniklý biologický lék se pak používá pojem biosimilar. Náklady na vývoj biosimilars jsou samozřejmě menší, tedy i cena léku pro konečného zákazníka by měla být nižší. To přináší naději na zvýšení dostupnosti biologické léčby. Biologická léčba i biosimilars však mají svá úskalí. V úvahu je třeba vzít mimo jiné i fakt, že biologické léky jsou vyráběny živými buňkami a proces výroby je v porovnání s klasickými chemickými léky komplikovanější. Každý další výrobce „stejného“ léku tak využívá odlišnou buněčnou linii, takže konečný produkt nemusí být identický s původním lékem − proto označení biosimilars.

Současná léčiva

K léčbě nespecifických střevních zánětů se v současnosti využívají následující biologické léky: 

  • infliximab,
  • adalimumab,
  • vedolizumab,
  • golimumab,
  • ustekinumab.

Jako první biologický lék se v léčbě IBD používal infliximab, jeho patent vypršel a používání biosimilárního infliximabu je v ČR schváleno. Druhým nejčastěji využívaným biologickým lékem je adalimumab. Jeho patent v Evropě vypršel v roce 2018.

Biologická léčba pro všechny pacienty?

Ačkoliv je biologická léčba vysoce efektivní, nemusí být vždy vhodná pro všechny pacienty. I biologická léčba má totiž své nežádoucí účinky. Mimo jiné je spojena s větším rizikem infekčních komplikací. Relativně časté jsou infekce dýchacích a močových cest a kůže. Další možnou komplikací jsou kožní projevy, od suché kůže, přes ekzémy až po možnost vzniku lupénky. Častým jevem v průběhu biologické léčby je navození tvorby nežádoucích autoprotilátek. To může vyústit až v jiné autoimunitní onemocnění, jako je například revmatoidní artritida či demyelinizační onemocnění. Studie naznačují i možnou souvislost mezi biologickou léčbou a rozvojem některých nádorových onemocnění, například melanomu. Uvedené komplikace mohou být důvodem k ukončení podávání biologické léčby. Určitou nevýhodou je pro pacienty také to, že biologickou léčbu nelze podávat v tabletách, ale pouze injekčně.

Konvenční terapie

Přes zvýšení dostupnosti biologické léčby má v terapii IBD i nadále své nezastupitelné místo konvenční léčba. K té se v současné době řadí následující skupiny léků:

  • Aminosalicyláty − sulfasalazin, mesalazin.
  • Kortikosteroidy − například budesonid.
  • Imunosupresiva − léky potlačující imunitu, například azathioprim, methotrexát, cyklosporin.
  • Antibiotika − metronidazol, ciprofloxacin.
  • Symptomatické léky tlumící průjmy a podobně.

U nemocných s mírnou a středně závažnou ulcerózní kolitidou jsou základním lékem aminosalicyláty, zejména mesalazin. Výhodou je možnost jejich podávání v jedné denní dávce. V případě Crohnovy nemoci se v průběhu posledních let prosadila biologická léčba více než u ulcerózní kolitidy. I zde však mají své místo aminosalicyláty, kortikoidy i imunosupresiva.

(tich)

Zdroje:

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.crohnsandcolitis.org.uk/Publications/Biologic-drugs-in-ibd">http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.crohnsandcolitis.org.uk/Publications/Biologic-drugs-in-ibd

https://www.crohnsandcolitis.org.uk/about-inflammatory-bowel-disease/treatments">https://www.crohnsandcolitis.org.uk/about-inflammatory-bowel-disease/treatments

https://www.pharmaceutical-journal.com/research/review-article/management-of-patients-with-inflammatory-bowel-disease-current-and-future-treatments/20202316.article?firstPass=false

http://www.csgh.info/cs/clanek/doporuceni-pro-podavani-biologicke-terapie-u-idiopatickych-strevnich-zanetu-treti-aktualizovane-vydani-10658">http://www.csgh.info/cs/clanek/doporuceni-pro-podavani-biologicke-terapie-u-idiopatickych-strevnich-zanetu-treti-aktualizovane-vydani-10658

http://www.csgh.info/cs/clanek/vyvoj-lecby-idiopatickych-strevnich-zanetu-v-poslednich-20-letech-1003

https://www.tribune.cz/clanek/41386-pacientsky-registr-a-biosimilars-vyznamne-pomohou-v-lecbe-ibd">https://www.tribune.cz/clanek/41386-pacientsky-registr-a-biosimilars-vyznamne-pomohou-v-lecbe-ibd