Jakou roli hraje alkohol a kouření u pacientů s nespecifickými střevními záněty?

Při nespecifických střevních nemocech se imunitní systém obrací proti vlastnímu střevu a vyvolává v něm zánět. Podle výzkumů se na vzniku Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy podílí více faktorů. Předpokládá se vliv dědičnosti v kombinaci s faktory zevního prostředí a nepřiměřenou odpovědí imunitního systému organismu. Z vnějších faktorů jde především o vliv stravy, velký význam má také psychika a stres. U Crohnovy choroby se navíc zjistilo, že riziko jejího rozvoje významně zvyšuje také kouření.

Kouření jednoznačně zhoršuje průběh Crohnovy choroby

Velké množství studií se zabývá účinkem kouření na střevní stěnu, respektive zkoumá, jak se kouření podílí na rozvoji nespecifických střevních zánětů. Zatímco ulcerózní kolitida postihuje častěji odpůrce tabáku, přičemž nejvyšší riziko mají dokonce ti, co s kouřením skoncovali, je situace u Crohnovy choroby zcela odlišná. Nadpoloviční většina pacientů s Crohnovou chorobou jsou současně kuřáci. Předpokládá se tedy, že kuřáci mají vyšší riziko rozvoje této závažné nemoci.

Z výzkumů je dále zřejmé, že u kuřáků bývá mnohem horší průběh nemoci, včetně častějšího výskytu komplikací. Obvyklejší bývají také takzvané relapsy neboli vzplanutí po předchozí klidové fázi a léčba vyžaduje silnější léčiva, která ani tak nemusí být dostatečně účinná. U kuřáků je proto častěji nutné přistoupit k chirurgické léčbě vzniklých komplikací. Alarmující je také fakt, že i pasivní kouření má stejně negativní efekt jako samotná konzumace tabáku.

Kouření také pravděpodobně ovlivňuje, která část trávicího systému bude poškozena. U kuřáků bývá častěji zasaženo tenké střevo, zatímco tlusté střevo jen zcela výjimečně. Je to dáno rozdílnou stavbou tenkého a tlustého střeva.

Alkohol s mírou

Pacienti s nespecifickými střevními záněty se také často ptají, zda je případně nutné vynechat alkohol. Jeho konzumace může zhoršit příznaky jak u Crohnovy choroby, tak u ulcerózní kolitidy. Alkohol vede k podráždění střevní sliznice, výsledkem může být nevolnost, zvracení či průjem – čili příznaky, se kterými se pacienti se střevními záněty potýkají a které se snaží mít pod kontrolou. Při nadměrném podráždění střevní sliznice hrozí dokonce vzplanutí nemoci. Velké opatrnosti je potřeba také u kombinace alkoholu a léků využívaných k léčbě onemocnění. Některé léčivé přípravky se totiž s alkoholem nesnášejí. Proto současná lékařská doporučení většinou radí pacientům se střevním zánětem se alkoholu vyhýbat.

Alkohol a kouření patří mezi velmi rozšířené nešvary. Jejich negativní dopad je prokázán především na Crohnovu chorobu. Kouření významně přispívá ke zhoršení onemocnění a celkového zdravotního stavu. Nekuřáctví je naopak velmi efektivní a levnou samoléčbou, kterou může pacient s Crohnovou chorobou podstoupit.

(mraf)

Zdroje:

https://www.crohn.cz/co5R1sdRB/uploads/2017/07/1.-dil_jednotlive_strany_final.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3180011/

http://www.ibdclinic.ca/ibd-and-lifestyle/smoking-and-ibd/smoking-and-crohns-disease/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33988227/

CZ-nonP-2200007