Když už léky nestačí, nastupuje skalpel? Operace nemusí být strašák

S chronickými střevními záněty (Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou) se v České republice léčí více než 60 tisíc pacientů. Velké procento z nich se alespoň jednou za život potýká s problémy, které je dovedou až na operační stůl.

Operace je vnímána jako strašák a v mnohých případech jako poslední řešení přetrvávajících problémů, na které již jiná léčba nestačí. Zejména při selhání medikamentózní terapie a vyčerpání všech dalších léčebných možností se přistupuje k razantnější chirurgickým řešením.

Crohnova choroba a chirurgická řešení

Typ operace i míra nezbytnosti chirurgického zákroku se u Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy liší. U Crohnovy choroby se s méně rozsáhlou operací za život potká většina pacientů. Za určitých okolností je chirurgické řešení dokonce nejvhodnější metodou léčby. Důvodem k operaci jsou zejména střevní zúženiny, které pacientům znepříjemňují život a jsou velmi bolestivé. Dalším velmi častým projevem Crohnovy choroby, který vyžaduje operační řešení, jsou píštěle a abscesy. Nejčastější operací u pacientů s Crohnovou chorobou je ileocekální resekce (odstranění části střeva v oblasti přechodu tenkého a tlustého střeva). Hlavním cílem u těchto chirurgických řešení je vyřešit akutní problém a vyhnout se opakovaným rozsáhlým operacím, které vedou ke zkrácení tenkého střeva.

Operace u pacientů s ulcerózní kolitidou

U pacientů s ulcerózní kolitidou je operace nutná u 10–15 % a vede k odstranění celého tlustého střeva, tzv. totální kolektomii. Důvodem k operaci je neúčinnost nebo nesnášenlivost medikamentózní léčby či riziko rozvoje nádorového onemocnění tlustého střeva. Ulcerózní kolitida postihuje pouze tlusté střevo a konečník, tudíž jeho odstranění a vytvoření vývodu vede k vyléčení pacienta. Stomie, umělý vývod ze střeva, je pro řadu pacientů něco naprosto nemyslitelného. Proto se ulcerózní kolitida většinou operačně řeší odstraněním tlustého střeva a ponecháním krátké oblasti svěračů, na něž se napojí tenké střevo a vytvoří se z něj náhrada konečníku, tzv. pouch (ileoanální pouch je speciální vak vytvořený z tenkého střeva, který nahrazuje rectum po odstranění tlustého střeva. Cílem jeho vytvoření je zajištění komfortu pacienta se zachováním co nejpřirozenějšího odchodu stolice).

Proč se chirurgických zákroků tak bojíme?

Asi nikdo nechce dobrovolně skončit na operačním stole. Ale proč se operací tak bojíme? V roce 2021 byla publikována studie italského lékaře Antonina Spinelliho a kolektivu, která se zabývala tím, jak pacienti, kteří trpí idiopatickými střevními záněty, vnímají operace. Asi nikoho nepřekvapí, že drtivá převaha respondentů do dotazníku uvedla, že se operace obávají, a to i přesto, že většina z nich měla s operací a jejím výsledkem dobrou zkušenost. Část z nich odkládala chirurgickou léčbu tak dalece, že si výrazně zkomplikovali život a dostali se do fáze, která je významně ohrožovala na zdraví. 

Operace může výrazně zvýšit kvalitu života

Chirurgická řešení mají v léčbě Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy své platné místo a v mnoha případech mohou výrazně zvýšit kvalitu života pacienta a vyřešit řadu jeho dlouhotrvajících potíží. Je vždy potřeba posuzovat zdravotní stav konkrétního nemocného a vybrat nejvhodnější způsob léčby. Pacienti by si u plánovaných operací měli vybrat chirurga, kterému důvěřují. Zeptat se na všechny otázky, které je zajímají, a dodržovat veškerá předoperační i pooperační doporučení, aby jejich rekonvalescence probíhala co nejlépe.

Mgr. Lucie Laštíková

Autorka je místopředsedkyně pacientské organizace Pacienti IBD

Zdroje:

CZ-nonP-2200004

 Článek vznikl ve spolupráci s pacientskou organizací Pacienti IBD z. s.