Střevní zánět opět na scéně aneb Kde se stala chyba tentokrát?

Nespecifické střevní záněty, tedy Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, jsou vrtkavá onemocnění. Období zklidnění střídají ta, kdy o sobě choroba dává citelně vědět. Pacient přitom často neví, co a zda vůbec něco udělal špatně a tím potíže opět naplno spustil. Je možné riziko relapsů snížit?

Trpíte-li některým z nespecifických střevních zánětů, zajisté byste rádi dostali nemoc pod kontrolu a tento stav udrželi pokud možno co nejdéle. Opětovné vzplanutí projevů (tzv. relaps) může být ale způsobeno mnoha různými faktory. Ne všechny jsou známy a ne všechny lze ovlivnit. Relapsu tedy nemůžete zabránit vždy, ale jeho riziko se dá alespoň snížit.

Cigarety – ano, či ne?

Lidé s Crohnovou chorobou by bezpochyby kouřit neměli, protože nebezpečí znovuobnovení potíží pak prokazatelně vzrůstá. Situace u nemocných s ulcerózní kolitidou je ale naprosto odlišná. Kouření zde naopak riziko relapsu snižuje. Kromě tohoto jednoho pozitivního efektu má ale konzumace tabáku hlavně záporné dopady. Především urychluje aterosklerózu, což v důsledku vede až ke smrtelným onemocněním. Proto v žádném případě kouřit nezačínejte.

Nejistota v případě estrogenů a antibiotik

Role estrogenů v opětovném vzplanutí projevů onemocnění nebyla ve studiích prokázána. Co se antibiotik týká, je situace o něco složitější. Jejich užívání sice zvyšuje nebezpečí rozvoje nespecifických střevních zánětů, ale riziko relapsu nebylo spolehlivě prokázáno.

Lepší je to bez stresu

Psychické napětí nesvědčí tělu při mnoha nemocech a nespecifické střevní záněty nejsou výjimkou. Proto se snažte vypjatým situacím vyhýbat a dodržujte zdravou životosprávu. Dostatek spánku, pravidelná strava a pohybové aktivity jsou jejím základem.

Viníkem bývá i znečištěné ovzduší

Znečištění ovzduší představuje riziko rozvoje různých onemocnění dýchacího aparátu. Podle jedné ze studií ale nejspíše stojí i za epizodami znovuvzplanutí nespecifických střevních zánětů. Snažte se proto pobyt v oblastech postižených výrazným znečištěním vzduchu omezit na minimum.

S nesteroidními antirevmatiky opatrně

Léky proti bolesti a horečce by si měli nemocní se střevními záněty vybírat obezřetně. Nejlépe po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Užitím některých léčiv z této skupiny totiž nebezpečí relapsu narůstá. Podle části studií to ale pravděpodobně neplatí o skupině tzv. selektivních inhibitorů cox-2 (například nimesulid nebo meloxikam), které jsou však dostupné pouze na lékařský předpis.

Souvislost s jídlem

Stravovací návyky bezpochyby ovlivňují rovnováhu v mikrobiálním osídlení střeva. Spolehlivé a univerzální dietní doporučení ale neexistuje. Nicméně podle jednoho z výzkumů zvyšuje možnost obnovení choroby nadměrný příjem potravin bohatých na síru a její sloučeniny (řadí se sem třeba i maso). Jiná malá klinická studie dokonce naznačuje, že by v prevenci relapsu těchto onemocnění mohla být efektivní tradiční japonská polovegetariánská dieta.

A rada na závěr: dodržujte léčbu

Léky mají v terapii nespecifických střevních zánětů nezastupitelné místo. Riziko relapsu proto výrazně snížíte i tím, že budete brát léky přesně podle doporučení svého lékaře.

(ivh)

Zdroj:
CARBONNEL, Franck a Jean Pierre HUGOT. Which Environmental Factors Cause IBD Relapses?Digestive Diseases and Sciences. Dostupné z: http://paperity.org