Rakoviny při střevních zánětech ubývá – i díky správným lékům!

Mesalazin je jeden ze základních léků na Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu. Výzkumy prokázaly, že snižuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Prozradíme, jakým způsobem a co díky tomuto preparátu hlásí statistiky.

Pacienti trpící nespecifickými střevními záněty jsou po celý život zatíženi zvýšeným rizikem vzniku kolorektálního karcinomu neboli rakoviny tlustého střeva a konečníku. Česká republika se ve výskytu těchto nádorů na počet obyvatel tradičně drží na předních místech celosvětových statistik. To dělá ohrožení českých pacientů s Crohnovou chorobou či ulcerózní kolitidou ještě významnějším. Je proto namístě se ptát: Jak vzniku karcinomu předcházet?

Start zhoubného bujení 

  • Autoimunitní zánět probíhající ve střevě pacientů se střevními záněty představuje pro buňky této sliznice stres. Neustále jsou v kontaktu s agresivními látkami produkovanými imunitním systémem, jsou poškozovány, častěji odumírají a obměňují se.
  • To zvyšuje pravděpodobnost, že u některé z nich dojde k tzv. nádorové transformaci – k mutaci, která změní chování buňky. Ta se začne nekontrolovatelně množit, její „dcery“ ztratí schopnost přirozeně odumřít a nádor je na světě.
  • Tumor není hned od začátku maligní – to znamená zhoubný, šířící se mimo střevo. Zpočátku roste pouze lokálně ve střevě a k rozvoji nebezpečné rakoviny dojde až postupem času.

Součinnost prevence a včasné diagnostiky

O vyhledávání časných stadií nádorů se stará kolonoskopie. Prevence jejich samotného vzniku je parketou léků. Léčiva, která úspěšně tlumí střevní zánět, snižují riziko nádorové transformace buněk. Preparáty první volby na nespecifické střevní záněty (5-aminosaliciláty, zejména mesalazin) mají však kromě tohoto zklidňování sliznice i přímé protinádorové působení. Mnohé studie prokázaly účinek mesalazinu na kritické momenty výše zmíněné nádorové transformace i následného nádorového růstu. Mesalazin snižuje frekvenci rozličných typů mutací, omezuje schopnost nádorových buněk se množit a zvyšuje jejich tendenci k odumírání.

Jen tak dál!

Tento text jsme zahájili negativně zdůrazněním rizik, ukončeme jej tedy pozitivněji. Zdá se, že výskyt kolorektálního karcinomu spojeného s nespecifickými střevními záněty během posledních 30 let neustále klesá. To se nejspíše děje kvůli rozvoji metod endoskopické diagnostiky, jejich častějšímu využívání samotnými pacienty i díky léčbě zaměřené na tlumení střevního zánětu. Vypadá to tedy, že v prevenci kolorektálního karcinomu se ubíráme správným směrem. Dodržování předepsané léčby a pravidelné absolvování preventivních kolonoskopií je v současnosti to nejlepší, co pro sebe mohou pacienti se střevními záněty dělat.

(luko)

Zdroje: 
- CHAPMAN, Christopher G. a David T. RUBIN. The Potential for Medical Therapy to Reduce the Risk of Colorectal Cancer and Optimize Surveillance in Inflammatory Bowel Disease. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America [online]. 2014, 24 (3), 353–365.
- STOLFI, Carmine, Francesco PALLONE a Giovanni MONTELEONE. Colorectal Cancer Chemoprevention by Mesalazine and Its Derivatives. Journal of Biomedicine and Biotechnology [online]. 2012, 2012, 1–6.