Může příchod podzimu a zimy ovlivnit projevy střevních zánětů?

Problematika vlivu ročních období na střevní záněty je mezi pacienty s ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou často probíraným tématem. Mění se nějak obtíže v průběhu roku v závislosti na ročním období?

Sezónní výkyvy jsou běžné

Průběh chronických onemocnění, mezi která patří také střevní záněty, může být velmi individuální. Každý pacient se může potýkat s jiným druhem a intenzitou problémů a potíže se mohou zhoršovat nebo naopak zmírňovat v různých intervalech. Vlivem ročních období na střevní záněty se proto zabývá řada odborníků a lékařských studií.

Podzim ve znamení nárůstu pacientů

Američtí lékaři z Detroitu zkoumali možné souvislosti mezi rozvojem onemocnění či zhoršením zdravotního stavu u dětí a mladých dospělých se střevními záněty a ročním obdobím. Dlouhodobým sledováním zjistili, že u třetiny pacientů se střevní zánět poprvé ohlásil na podzim. V létě byl tento počet nižší. U zhoršení stavu (takzvaně exacerbace onemocnění) naopak lékaři nevypozorovali souvislosti mezi nárůstem potíží a ročním obdobím.

Proč se může více problémů objevit v zimě?

Jiný lékařský tým zabývající se přímo Crohnovou chorobou upozorňuje, že to, co funguje na zvládání nemoci v létě, nemusí fungovat stejným způsobem v zimě. V chladnějších měsících roku je obecně méně příležitostí k pohybovým aktivitám než v létě, přitom právě aktivnější režim pomáhá některým pacientům minimalizovat obtíže spojené s tímto chronickým onemocněním.

Většímu počtu případů zhoršení stavu na podzim a v zimě nahrává také všeobecně vyšší výskyt infekčních onemocnění. I „běžné“ virové onemocnění může vyvolat ataku Crohnovy choroby. Pacienti se střevními záněty by proto měli dbát na prevenci. To znamená například vyhýbat se kontaktu s viditelně nemocnými lidmi a omezit pobyt v místech s velkou koncentrací osob.

Na co si dávat pozor celoročně?

Odborné poznatky ukazují, že potíže související se střevními záněty se mohou zhoršovat také vlivem stresu. Proto bez ohledu na roční období dbejte na dobrou psychickou kondici, čímž můžete snížit riziko relapsu (zhoršení stavu po klidovém období). Stejně důležité je dlouhodobé dodržování předepsané léčby, i když zrovna žádné akutní problémy nepociťujete.

Pokud se snažíte vypozorovat, zda váš organismus nějak reaguje na jednotlivá roční období a zda některé problémy mají tendenci se opakovat v konkrétních měsících či částech roku, veďte si pečlivé záznamy. Poznámky obsahující údaje o typu obtíží a době jejich propuknutí mohou pomoci při správném nastavení léčby i režimových opatření.

(pak)

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4654892/

https://www.everydayhealth.com/hs/crohns-disease/crohns-and-seasonal-changes/

https://www.medicalnewstoday.com/articles/323338.php