Jak udržet ulcerózní kolitidu v klidovém režimu

Ulcerózní kolitida i ve stadiu remise vyžaduje léčbu. Je nutné, aby tato terapie byla celý život stejná, nebo z ní lze časem trochu „slevit“?

Terapie pro každého zvlášť

U málokteré choroby lze říci, že má u všech nemocných stejný průběh. Platí to i v případě nespecifických střevních zánětů. Kolik je lidí s Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou, tolik je průběhů nemoci a metod léčby. Proto se neustále zkoumá, jak zdokonalovat terapii tak, aby byla doslova šitá jednotlivým pacientům na míru. Jeden takový výzkum se nedávno zabýval udržovací léčbou lehké a středně těžké ulcerózní kolitidy.

Lék tisíce podob

Při ulcerózní kolitidě se střídají klidová období (remise) s obdobími aktivního zánětu (relapsy). Po zklidnění relapsu agresivní léčbou obvykle nastupuje remise, při které stačí zánět „držet na uzdě“ méně silnými léky. První volbou, tedy tím, co lékař předepíše nejdříve, jsou v tomto případě často aminosalicyláty, přesněji jejich zástupce mesalazin. Ten kromě ochrany před aktivací zánětu chrání například i před vznikem rakoviny střev. Díky své šetrnosti s sebou také přináší velmi malé riziko nežádoucích účinků. Je dostupný v celé řadě sil a lékových forem: tabletách, čípcích, klyzmatech nebo sachetech s granulemi a to vše se užívá jednou nebo několikrát denně.

Klíčem je trvání a intenzita

Udržovací léčba se může provádět malými (zhruba 2 gramy denně) nebo velkými (asi 4 gramy denně) dávkami mesalazinu. A právě dávkováním – přesněji řečeno situacemi, kdy je možné jej upravovat – se zabývala jedna ze studií. Snahou každého lékaře totiž je předepisovat co nejmenší dávky. Nesmí tím ale pacienta vystavit hrozbě, že se vrátí relaps. Japonští vědci zjistili, že snížení každodenní porce mesalazinu je rizikové u pacientů:

  • u kterých remise zatím trvá jen krátkou dobu (méně než 2 roky);
  • kteří k vyvolání klidového období museli užívat kortikoidy (jejich předchozí zánět tedy byl nejspíše velmi agresivní).

Naopak u lidí po dlouhé remisi a bez dřívějšího užívání kortikoidů je snížení množství mesalazinu možné. Protože je ale známo, že větší dávky jsou v potlačování relapsu obecně účinnější než ty nižší, snižování by se mělo vždy provádět opatrně.

Jednoduše díky sáčkům

Při ladění a vylepšování léčebného režimu je hlavní, aby změny působily pacientovi co nejméně těžkostí. Ulcerózní kolitida postihuje často mladé, aktivní lidi, kteří se nechtějí nechat léčbou nijak omezovat. Pro ně může být ideální lékovou formou mesalazinu takzvaný sachet (sáček). Pytlíček s granulemi v odpovídající síle stačí jednou denně vysypat do úst a zapít vodou. Nemusíte ani řešit, jestli už jste jedli, nebo ne. Obvykle se mesalazin v sachetech – a to i jeho vyšší dávka – užívá pouze jednou denně. Po zbytek dne se můžete plně soustředit na práci či zábavu, zatímco chytře vymyšlený mesalazin chrání vaše střeva. 

(luko)

Zdroj: Fukuda T., Naganuma M., Sugimoto S., Nanki K., Mizuno S., Mutaguchi M., et al. (2017) The risk factor of clinical relapse in ulcerative colitis patients with low dose 5-aminosalicylic acid as maintenance therapy: A report from the IBD registry. PLoS ONE 12 (11): e0187737.