Jak funguje léčba střevních zánětů na dálku

Globální pandemie popohnala rozvoj telemedicíny kupředu mílovými kroky. Kromě klasických konzultací po telefonu a internetu nabízí i další chytrá řešení. Jak konkrétně pomáhá pacientům s idiopatickými střevními záněty?

Léčba na dálku a její možnosti

Telemedicína (někdy bývá také označována „eHealth“) je jedním z nástrojů zdravotního systému, který umožňuje komunikaci lékaře a pacienta bez nutnosti osobního setkání. K tomu využívá nejmodernějších technologií a jejich rapidního vývoje.

Možnosti telemedicíny jsou široké – může jít o lékařskou konzultaci po internetu v rámci virtuální kliniky, videohovor s praktikem nebo sledování změn stavu pacienta pomocí aplikace v telefonu a další. Hranice jí vytyčuje pouze nastavení zdravotního systému.

Telemedicína je doplňkem lékařské péče

Telemedicína nemá ambice být náhradou lékařské péče. Pouze slouží jako doplněk klasických návštěv u lékaře, především v případech, kdy je návštěva zbytečnou (nejen) časovou zátěží pro pacienty.

Například se dá využít v případě neakutních potíží, které pacienta trápí. Ten se obrátí na virtuální kliniku, popíše své problémy a lékař ho nasměruje k příslušnému specialistovi – to vše v pohodlí domova, bez čekárny. Stejně tak se dá telemedicína úspěšně použít při sledování chronických chorob, které se v čase vyvíjejí a mění. Kontrola pacienta a jeho výsledků přes mobilní aplikaci odbourává nutnost pravidelných kontrolních návštěv a umožňuje je redukovat na setkání jednou za delší čas a v akutních případech.

Nejdále v telemedicíně došli v Estonsku. Zdravotnictví je tam kompletně digitalizované a pacient má přístup k datům o svém zdravotním stavu, kdykoliv se mu zachce. Stačí se jenom přihlásit přes internet.

Přínos telemedicíny pro pacienty s IBD

Pacienti s idiopatickými střevními záněty spadají do druhé popsané kategorie adeptů léčby na dálku – kategorie chronických chorob. Specializovaná mobilní aplikace a domácí testy usnadní život s touto diagnózou, a to i v případech akutních zvratů nemoci. Což je při globální pandemii, která přetěžuje zdravotní systém, opravdu potřeba, jak se ukázalo.

Pilotní projekty léčby IBD na dálku přitom sahají časově dále. V České republice spustili jeden z nich v roce 2016 na klinice Iscare, která funguje jako výzkumné a klinické centrum pro střevní záněty. O rok později zase vyšel shrnující článek na toto téma v gastroenterologickém časopise. Výsledky obou se shodují: jde o posun v léčbě střevních zánětů, který zvyšuje pohodlí pacientů.

Jak léčba IBD na dálku funguje

Léčba na dálku kombinuje některé z následujících pěti přístupů:

  • internetové stránky,
  • videohovory,
  • virtuální kliniky,
  • hodnoticí dotazníky,
  • mobilní aplikace,
  • testy markerů, které lze provést doma.

Pro IBD se jako nejspolehlivější ukazuje kombinace funkcí mobilní aplikace, ve které pacient pravidelně vyplňuje dotazníky týkající se symptomů a změn v jeho životě a jednou za čas zadá výsledky domácího testu na kalprotektin (protein obsažený ve stolici, který je citlivým markerem zánětu ve střevě). To celé následně vyhodnotí v centrále a v případě potřeby lékař pozve pacienta na osobní kontrolu.

Tento systém zvolili v rámci pilotní studie na klinice Iscare a pokračují v něm i v dobách koronaviru, kdy jsou jeho možnosti skutečným přínosem. Mj. pomáhá omezit shlukování lidí v čekárnách a tím zmenšuje riziko přenosu covidu-19. Také odlehčuje přetíženému systému a pacientům zaručuje dostatečnou péči. Také nelze zapomenout na ekonomický přínos, kdy se snižují náklady jak zdravotního systému, tak pacientů, kteří si nemusí brát volno v práci a utrácet čas a peníze na cestách.

(jala)

Zdroje: