Fekální transplantace: když cizí stolice pomáhá

Pro osoby s onemocněním střev, u kterých převládají ve střevní mikroflóře škodlivé bakterie, může být vhodným řešením fekální transplantace. Přestože mnozí tuto metodu, při níž je do těla příjemce implantována stolice dárce, považují za nekonvenční až nechutnou, ukazuje se, že je účinná. Fekální transplantace se totiž jeví jako nejkomplexnější probiotická léčba.

Kdy pomáhá

Odborníci zjistili, že fekální transplantace může pomoci při léčbě infekce střev způsobené škodlivou bakterií Clostridium difficile. Toto závažné onemocnění bývá způsobeno užitím určitých antibiotik, která mohou způsobovat opakující se, a někdy dokonce život ohrožující průjmy. Tradičně se toto onemocnění léčí dalšími antibiotiky – vankomycinem nebo rifaximinem –, ale v mnoha případech bývá léčba neúspěšná.

Další případy, kdy by se mohla v budoucnu fekální transplantace uplatnit, je u pacientů trpících ulcerózní kolitidou nebo Crohnovou chorobou, a to především u těch, kteří neodpovídají na standardní terapii. Tato možnost je však zatím ve stadiu výzkumu.

Kdo může být dárcem

Ačkoli náklady na vyšetření endoskopistou jsou většinou hrazeny ze zdravotního pojištění, samotná stolice určená k transplantaci je drahá. Pacient si ji musí zaplatit sám i v případě, že si vybere vlastního dárce. A jak se samotná transplantace provádí?

Kritéria pro výběr dárce jsou celkem přísná. Dárce musí:

  • být zdravý, bez chronických obtíží, s normální střevní peristaltikou a pravidelnou stolicí (alespoň dvakrát denně tři po sobě následující dny),
  • půl roku před odběrem nesmí užívat žádná antibiotika,
  • být navíc podroben různým screeningovým testům, například na HIV.

Jak zákrok probíhá?

Ráno v den transplantace odevzdá dárce stolici, která se smíchá s fyziologickým roztokem na řídkou konzistenci. Při zákroku se vpraví zdravá dárcovská stolice do střeva příjemce pomocí nazojejunální sondy nebo kolonoskopu. U fekální transplantace jde především o to, zajistit, aby byl trávicí trakt příjemce znovu osídlen normální, zdravou mikroflórou. Po zákroku je pacient ihned propuštěn domů. Během prvních 24 až 48 hodin může pociťovat mírné nadýmání a křeče v břiše, ty však většinou brzy odezní.

Vzhledem k tomu, že metoda fekální transplantace je stále poměrně choulostivou záležitostí, zůstává největším problémem nedostatek dárců. Představa darování nebo přijetí cizí stolice je pro mnohé nepřijatelná. Tato léčivá metoda ovšem dává naději mnoha pacientům se závažným střevním onemocněním – darované bakterie jim totiž často mohou pomoci zmírnit obtíže, které se nedaří vyléčit jiným způsobem.

(dzit)

Zdroj: https://www.uofmhealth.org/conditions-treatments/digestive-and-liver-health/stool-transplant

https://centrefordigestivediseases.com/faecal-microbiota-transplantation/