Dotaz 327

Dotaz, 11. 5. 2009

Může se dlouhodobě neléčený chronický střevní zánět po čase projevovat i nějakými metabolickými poruchami organismu, srdeční arytmií či úzkostnou panickou poruchou?

MUDr. Jaroslava Kovářová, 11. 5. 2009

Dobrý den. Neléčený chronicky aktivní zánět je častou příčinou malnutrice - tedy poruchy výživy na podkladě jednak ztrát bílkovin ze zánětem postižených míst ve střevě, jednak při poruše vstřebávání vpodstatě všech živin při aktivním zánětu na tenkém střevě nebo při urychleném průchodu střevem. Srdeční arytmie se mohou vyskytovat jednak při hlubší chudokrevnosti při chronických krevních ztrátách nebo poruše vstřebávání železa. Další příčinou arytmií mohou být poruchy metabolismu minerálů - nejčastěji draslíku a hořčíku - opět při jejich nadměrných ztrátách při průjmech atd. Úzkostné poruchy se vyskytují spíše jako důsledek každodenních obtíží trvajících dlouhou dobu než jako projev samotného zánětlivého procesu. Jde spíše o změnu prožívání nastolenou každodenními úpornými obtížemi, které neodeznívají...

Zaujal Vás tento dotaz?

Také se zeptejte na své problémy.

Také se zeptejte na své problémy.