Poznání vlastní nemoci a ochota brát léky předepsané lékařem – to už je začátek uzdravení…
Miguel de Cervantes 1547-1616

Nespecifické střevní záněty u dětí

Ačkoliv vážná a dlouhodobá nemoc, jakou nespecifické střevní záněty bezpochyby jsou, může přinášet určitá omezení, lze dosáhnout toho, aby život dětí s CN nebo s UC nebyl příliš narušen. Klíčovou roli v tom, jak se dítě se svou nemocí vyrovná a dokáže ji zvládnut, hraje rodina.

Rodiče se často cítí bezmocní, ale měli by si uvědomit, že i přesto, že nemohou nemoc svého dítěte ovlivnit, mají jedinečnou šanci pomoci mu vyrovnat se s ní. Měli by proto získat pro sebe i pro svého potomka co nejvíce informací o onemocnění. Děti, které jsou o nemoci lépe informovány, mají méně problémů při adaptaci na své onemocnění.

Děti by měly mít možnost o svých pocitech volně mluvit a probrat je s rodiči nebo pedagogy bez toho, aby byly kritizovány. Základním předpokladem je otevřená komunikace. Čím uvolněněji a přirozeněji se dospělý při jednání s dítětem chová, tím je komunikace snazší a dítě má spíše chuť se s důvěrou svěřit.

Výchova dítěte s onemocněním střev nemusí být jednoduchá. Jde o velkou výzvu pro rodiče, kteří se rozhodli svému dítěti pomoci a spolu s ním nemoc zvládnout. Pro rodiče může být zajímavé i sdílení zkušeností s dalšími rodiči.

Pokud se použije vhodná léčba, děti jsou sledovány lékařem a užívají pravidelně předepsané léky, neměl by jejich růst a vývoj být onemocněním narušen. Vhodnou léčbou lze omezit nepříjemné příznaky, umožnit dětem prožívat plnohodnotný život a zařadit se bez problémů mezi své vrstevníky.

Vyvážená dieta je důležitá pro každého, u dětí s onemocněním střev to ale platí dvojnásob. U dětí je důležité dbát na dostatečný příjem živin, minerálů i vitaminů v potravě především proto, aby nedošlo k narušení jejich normálního růstu a vývoje. Podrobnější informace vám poskytne dětský lékař.

V některých komplikovanějších případech je potřeba se řídit dalšími opatřeními, která výživu dítěte podpoří. Obvykle jsou to pouze dočasná opatření:

  • Podávání potravinových doplňků, vitaminů, minerálů
  • Použití nazogastrické sondy – dlouhé ohebné trubičky zavedené nosem až do žaludku. Strava i tekutiny se podávají v tekutém stavu touto trubičkou.
  • Gastrostomie – výživa se podává přes chirurgicky zavedenou stomii (propojení přes břišní stěnu přímo do žaludku).
  • Parenterální (nitrožilní) výživa – veškeré živiny jsou podávány do žíly přes zavedenou kanylu.

Výživa nazogastrickou sondou i nitrožilní výživa mohou být podávány i přes noc tak, aby nenarušily denní rytmus dítěte.

Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Nemoci srdce