Poznání vlastní nemoci a ochota brát léky předepsané lékařem – to už je začátek uzdravení…
Miguel de Cervantes 1547-1616

Podmínky používání služby

Podmínky používání služby "Osobní zdravotní deník" stanovují pravidla mezi provozovatelem webových stránek Střevní-Záněty.cz a uživatelem služeb webových stránek Střevní-Záněty.cz.
  1. Označením políčka "Souhlasím s podmínkami využívání služby" potvrdil uživatel svůj souhlas s podmínkami uvedenými níže.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci uživatele v případě, pokud by uživatel nesplnil všechny podmínky pro registraci. Součástí podmínek je i uvedení čísla z obalu léku na onemocnění morbus Crohn nebo ulcerózní kolitida, které se shoduje s čísly povolenými provozovatelem.
  3. Všechny služby portálu Střevní-Záněty.cz jsou uživateli poskytovány zdarma. Osobní deník slouží uživateli k vyhodnocování jím zadaných informací.
  4. Uživatel užívá služeb pod uživatelským jménem, uvedení informací, které by mohli osobu uživatele identifikovat či vést konkrétně k jeho osobě je na vlastní riziko. Uživatel souhlasí, že nemá nárok na náhradu jakékoliv vzniklé škody způsobené nesprávnou funkcí služeb či únikem informací. Informace, zadané uživatelem, nepovažuje provozovatel za osobní a důvěrné, protože nejsou spojitelné s konkrétně identifikovatelnou osobou uživatele. Uživatel souhlasí s tím, že veškeré informace, které v rámci služby Provozovateli poskytl, je Provozovatel oprávněn využít k vědeckým a jiným účelům.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživateli.
  6. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb portálu Střevní-Záněty.cz.
  7. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek používání služby a to i bez předchozího upozornění.
  8. Provozovatel má právo z webu Střevní-Záněty.cz odstranit uživatelský účet, jehož uživatel jej používá v rozporu s právním řádem ČR a dalšímy závaznými předpisy a všeobecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti.
  9. Pokud uživatel nenavštíví svůj osobní profil déle než 12 měsíců, bude mu automaticky smazán.
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida