Poznání vlastní nemoci a ochota brát léky předepsané lékařem – to už je začátek uzdravení…
Miguel de Cervantes 1547-1616

Chirurgická léčba

V některých případech nelze onemocnění konzervativně (pouze prostřednictvím léků a úpravy životního stylu) zvládnout. Pak přichází ke slovu chirurgická léčba – operace.

Zde je nutné rozlišit, zda pacient trpí Crohnovou chorobou, nebo o ulcerózní kolitidou, chirurgický přístup k oběma nemocem se totiž liší.

U ulcerózní kolitidy je možné onemocnění relativně dobře léčit. V případech, kdy je to nezbytné, bývá odstraněno celé tlusté střevo a nemocný je trvale zbaven obtíží. Je to velký zásah do organismu, a proto rozhodování o výkonu není jednoduché. I po chirurgické léčbě se mohou vyskytnout závažné komplikace.

V některých případech bývá operace nutná i u Crohnovy nemoci. V tomto případě to ale není definitivní výkon, jde pouze o řešení akutního problému. Při operaci jsou odstraněny výrazně postižené oblasti střeva. Chirurgickým výkonem se podaří dosáhnout průchodnosti střeva, jsou odstraněny zjizvené úseky (striktury). Také jsou odstraněny abscesy (dutiny naplněné hnisem) v břišní dutině a v okolí konečníku. Lékaři mohou odstranit i píštěle. Nelze ovšem vyloučit, že nemocný se bude po nějaké době muset znovu podrobit chirurgické léčbě.

Při vysoké resekci (odstranění části tenkého střeva) může nastat syndrom krátkého střeva, který vyžaduje specifickou léčbu (dodávání chybějících látek, které se v tenkém střevě vsřebávají).

Čtěte také: Stomie
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Růst dětí