Kolonoskopie i neakutní endoskopická vyšetření se odkládají

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP doporučila lékařům – gastroenterologům, aby v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 odložili vyšetření koloskopem včetně screeningu karcinomu kolorekta. Stejně tak by neměli, není-li to nutné z důvodů prodlení, provádět endoskopická vyšetření u osob ve vysokém riziku nákazy novým koronavirem.

Jde zejména o pacienty, kteří byli v kontaktu s jedinci s prokázaným onemocněním COVID-19, anebo s lidmi pobývajícími v karanténě. Dále jde o osoby, kteří mají osobně nařízenou karanténu, potýkají se s projevy nemoci či jim byla choroba diagnostikována.

Pokud ovšem endoskopické vyšetření nesnese odklad, pak je nutné jej provádět i u osob s vysokým rizikem nákazy nemocí COVID-19 či u pacientů s již prokázanou chorobou. Samozřejmostí jsou ovšem velmi přísné hygienické podmínky.

Česká gastroenterologická společnost přijala aktualizované stanovisko v sobotu 28. 3. 2020 s tím, že platnost doporučení je 14 dní, nebo do vydání jeho další verze. Aktualizace je vhodné sledovat na stránkách odborné společnosti.

(lek)

https://www.cgs-cls.cz/stanovisko-cgs-k-provadeni-digestivni-endoskopie-v-podminkach-pandemie-koronavirem-troenterologu-2/